Herken je dit? Er wordt hard gewerkt in het project, maar het doel wordt niet gehaald. Deadlines schuiven voortdurend op. Bij iedereen frustratie. Bij de opdrachtgever – want die haalt het gewenste projectdoel niet. Bij het projectteam – want het niet halen van het projectdoel ligt toch aan de klant die niet goed weet wat hij wil? Lees in dit artikel hoe het toepassen van timemanagement kan helpen bij het halen van een projectdoel.

Tip 1: Definieer een helder en haalbaar doel

“Een nieuwe website” en “mijn website beter vindbaar” zijn typische voorbeelden van een slecht geformuleerd doel. Een helder en haalbaar doel heeft in ieder geval de volgende kenmerken:

  1. Het is specifiek – een voorbeeld is: ‘ik wil 10 offerteaanvragen’
  2. Het is tijdgebonden – het doel moet maandelijks gehaald worden of gehaald zijn per datum X.
  3. Het is relevant – wat is voor je de relevantie van ‘een goede applicatie’? Maak duidelijk wat er bereikt moet worden en hoe dit helpt om je (bedrijfs-) doelen te bereiken.
  4. Meetbaarheid – maak afspraken en leg vast hoe je het bereiken van een doel meet.
  5. Haalbaar – het doel moet haalbaar zijn en dus passen bij de competenties van het projectteam, de tijd die een opdrachtgever beschikbaar heeft.

En wellicht het belangrijkste: de opdrachtgever en het projectteam moeten de gestelde doelen samen onderschrijven. Lees in deze case over hoe we dit gedaan hebben!


Tip 2: Prioriteer! Durf te kiezen wat je wel en wat je niet doet

Je zit volop in het project en samen leer je en kom je tot nieuwe inzichten. Een probleem: hoe verwerk je deze inzichten in het project zonder de deadline te missen? Of zonder een concreet resultaat op te leveren?

Het is zaak om te prioriteren en te kiezen. Neem als projectteam tijd om uit te zoomen: wat wilden we ook alweer voor de klant bereiken? Kies vervolgens wat je gaat doen, maar ook wat je niet gaat doen!

Tip 3: Plan vooruit

Over het algemeen is een project disruptie van het reguliere proces. Realiseer je dat het goed kan zijn dat de mensen die je nodig hebt helemaal niet op dit project zitten te wachten. Ze zijn immers vaak al druk met hun reguliere activiteiten! Plan daarom vooruit:

  1. Bedenk zo vroeg mogelijk in een project wie je nodig hebt bij welke projectactiviteiten en taken.
  2. Betrek deze mensen en bekijk samen hoe je de beoogde zaken in kan plannen.
  3. Maak duidelijk wat het projectdoel is en waarom je gevraagde input nodig hebt.


Deze 3 timemanagement tips helpen bij het halen van de projectdoelen. Het is van belang om in een project ook de personen te betrekken met de juiste expertise. Een Clarity projectmanager is bij uitstek de persoon met de expertise om het projectteam en de klant te helpen om deze timemanagement principes goed toe te passen.

Ook benieuwd naar hoe Clarity je helpt uw bedrijfsdoelen te realiseren? We komen graag langs!

3 Timemanagement tips voor het halen van je projectdoel - Ook benieuwd hoe timemanagement helpt om projectdoelen te halen?
Deel dit artikel