Hoe kunnen we trajectcontrole-rapportages inzichtelijk maken?

Verwerkingssnelheid

+45%

Systeemfouten

-35%

Betrouwbaarheid van gegevens

+30%

Over Rijkswaterstaat

De opdrachtgever is het uitvoerende agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland en beheert en ontwikkelt in opdracht van het ministerie de hoofdwegen, hoofdvaarwegen en hoofdwatersystemen. De dienst heeft als hoofdtaken om te werken aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, en beoordeelt ook namens het Landelijk Parket Team Verkeer van het Openbaar Ministerie de prestaties van de trajectcontrolesystemen.

Meer over trajectcontroles

Onze diensten

Software development

UX/UI design

Onze Aanpak

Op basis van het Plan van Eisen dat door de opdrachtgever is opgesteld is een Minimum Viable Product (MVP) opgeleverd, waarbij in tussenfasen nauw contact is geweest met de opdrachtgever, zowel voor het verduidelijken van de eisen als voor het valideren van de gekozen oplossing. Dit Minimum Viable Product bevat de kernfunctionaliteit van de applicatie.


Daarna is de applicatie verder uitgebouwd met de aanvullende functionaliteiten. Deze zijn in nauwe samenwerking met de klant in 3-wekelijkse sprints uitgewerkt in testversies. Na goedkeuring door de klant zijn de nieuwe versies binnen de productie-omgeving geïnstalleerd.

Onze oplossing

Er is een applicatie opgeleverd waarmee Rijkswaterstaat dagelijks de resultaten van de trajectcontrolesystemen kan inlezen en waarmee dag-, week- en maandrapportages worden gegenereerd. De nieuwe berichten kunnen rechtstreeks worden ingelezen vanuit een mailbox, of handmatig worden geüpload. Tijdens het inlezen vinden een aantal controles plaats. De uiteindelijke gegenereerde rapportages kunnen rechtstreeks worden ingezien, geëxporteerd naar Excel of gemaild naar de belanghebbenden.

Het resultaat

Het verwerken van trajectcontrolerapportages is eenvoudiger geworden en het is eerder en makkelijker inzichtelijk wat de betrouwbaarheid van een trajectcontrolesysteem is in een specifieke periode.

Verwerkingssnelheid

+45%

Systeemfouten

-35%

Betrouwbaarheid van gegevens

+30%

Wie hebben er aan deze case meegewerkt?

Jogchem
Senior Developer